Speech on Reducing inequalities by integrating vulnerable people into the society
Yazı

Speech on Reducing inequalities by integrating vulnerable people into the society

Ilyas Safarli – Executive Director of “Uluchay” Social-Economic Innovation Center had a speech at United Nations Day at ADA University on Reducing inequalities by integrating vulnerable people into the society. Within this speech, Ilyas Safarli has noted the work and results of Uluchay within the “Provision of legal aid, reintegration and rehabilitation support to prisoners”...

Oktyabr 25, 2019Noyabr 7, 2019by
Əli yerdən-göydən üzülmüş qadınlar üçün ümid işığı
Yazı

Əli yerdən-göydən üzülmüş qadınlar üçün ümid işığı

“Özünə belə, inamı bitmiş qadınları öz qınından çıxardıq” Ölkədə iqtisadi, sosial dirçəlişdən danışanda paytaxtın inkişaf tempindən nümunələr gətirilir, bəs əyalətlərin, bölgələrin durumu necədir? Azərbaycan tək Bakıdan ibarət deyil axı. Bu səbəbdən Avropa İttifaqının  (Aİ) Azərbaycanda keçirdiyi çoxsaylı layihələr, əsasən respubikanın ayrı-ayrı bölgələrini əhatə edir və regionların sosial-iqtisadi vəziyyətinin, insanların rifahının yaxşılaşdırılmasına  yönəldilib. Belə layihələrdən biri...

Sentyabr 22, 2019Sentyabr 22, 2019by
Vətəndaş İştirakçılığı – Siyasi İcmal
Yazı

Vətəndaş İştirakçılığı – Siyasi İcmal

“Uluçay” Sosial-İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış “Vətəndaş İştirakçılığı” adlı siyasi icmal sənədinin əsas məqsədi qərar qəbul edənlərə, yerli hökumət və dövlət qurumlarına vətəndaşların qərar qəbuletmə proseslərinə aktiv cəlb olunması üçün tövsiyə və təkliflərin təqdim edilməsidir.

Fevral 27, 2019Fevral 27, 2019by
Layihədə iştirak üçün dəvət
Yazı

Layihədə iştirak üçün dəvət

“Uluçay” Sosial-İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi “Həssas qadın qruplarına qarşı ayrıseçkilik ilə mübarizə” layihəsini həyata keçirir. Şəki, Zaqatala və Qax rayonlarından olan boşanmış və dul qadınları, həmçinin məhbusların həyat yoldaşlarını layihədə iştirak etməyə dəvət edirik.

Yanvar 29, 2019Fevral 15, 2019by
Azərbaycanda Peşə Təhsilinin İnkişafı: Təhlil və Tövsiyyələr
Yazı

Azərbaycanda Peşə Təhsilinin İnkişafı: Təhlil və Tövsiyyələr

“Uluçay” Sosial-İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi tərəfindən hazırlanan bu sənədin əsas məqsədi Azərbaycanda son illər ərzində peşə təhsili və təlimi sahəsində aparılan islahatları təhlil etmək, eləcə də, ölkəmizin şimal – qərb bölgəsində (Şəki, Qax, Oğuz, Zaqatala, Balakən rayonları) fəaliyyət göstərən Peşə Məktəb və Mərkəzlərinin hərtərəfli inkişafı üçün perspektivləri və problemləri araşdırmaqla, dünyada mövcud olan...

Yanvar 6, 2019Yanvar 7, 2019by
AQROTURİZM – Maneələr və İnkişaf Perspektivləri
Yazı

AQROTURİZM – Maneələr və İnkişaf Perspektivləri

“Uluçay” Sosial-İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi tərəfindən təqdim edilən analitik sənədin məqsədi, regionda aqroturizmin inkişafı ilə bağlı problemləri, strateji məqsəd və hədəfləri təhlil etməklə, bu sahəyə cavabdeh olan qurumlar üçün tövsiyyə xarakterli məlumatlarınverilməsidir.

Dekabr 14, 2018Dekabr 16, 2018by
Boşanmalar – qadınların üzləşdiyi çətinliklər və sosial stiqma
Yazı

Boşanmalar – qadınların üzləşdiyi çətinliklər və sosial stiqma

Xülasə Araşdırmada boşanmış qadınların cəmiyyətdəki mövqeyinə cinsi həssas bir mövzu baxımından toxunulmuşdur. Azərbaycanda boşanma hələ də çox mübahisəli hesab olunur və cəmiyyətin bir çox üzvləri, xüsusilə də keçmiş ənənə ilə yaşayan və düşünən nəsillər və əsasən də, kənd yerlərində yaşayan insanlar tərəfindən anlayışla qəbul edilmir. “Uluçay” Sosial-İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi, boşanmış qadınlarla bir sıra müsahibələr apararaq...

Dekabr 8, 2018Dekabr 16, 2018by