Azərbaycanda İntiharların müəyyənediciləri
Yazı

Azərbaycanda İntiharların müəyyənediciləri

Məlum olduğu kimi intiharlar müasir cəmiyyətlərin əsas probleminə çevrilmişdir. Bir çox ölkə intihar nisbətlərini azaltmaq üçün müxtəlif qanuni planlar təyin etməkdədir. Lakin, məsələ sadəcə qanun çatışmazlığı ilə əlaqəli deyil. İntiharlar sosial-iqtisadi və mədəni təsirlərin ən yüksək əksidir. Odur ki, məsələ şəxsin məhdudiyyətini aşıb ərazi və coğrafi hərəkata üz tutur. Nəticədə, bəzi xalqlar ölkənin inkişaf səviyyəsindən...

Fevral 26, 2021Mart 1, 2021by
Azərbaycanda Yüksək Pensiya Yaşı Və Pensiyada Cinsi Ayrıseçkilik
Yazı

Azərbaycanda Yüksək Pensiya Yaşı Və Pensiyada Cinsi Ayrıseçkilik

Millətin əhalisi mənalı və planlı bir şəkildə istifadə edildikdə millətin sərvətidir. Sağlam zənginliyin, kapitaldan asılı olan güclü bir iqtisadiyyatla əlaqəli olduğunu nəzərə alsaq, əhali insan kapitalının və qeyri-insan kapitalının tədarükçüsü olur. İnsan kapitalı olaraq işçi qüvvəsinə, təhsillə əlaqəli texnologiyalara və yeniliklərə kömək edir. Digər tərəfdən, əhali qeyri-insan kapitalı kimi tələb və qənaət yolu ilə iqtisadi...

Fevral 26, 2021Mart 1, 2021by
Regional Socio-Economic Development in the Light of Universities’ and Ministries’ Relocation
Yazı

Regional Socio-Economic Development in the Light of Universities’ and Ministries’ Relocation

The structural difference in regional development between Europe and the rest of the world is linked with the history of Megapolises. As a notion, megapolis (megalopolis) comes from Isaiah Bowman’s explanation of the USA’s cities in 1942 as high-density populated great cities (Gottmann, 1957). Moreover, the notion was expanded by including the reasons for the...

Fevral 22, 2021Fevral 22, 2021by
COVID-19 və Qadın Hüquqları
Yazı

COVID-19 və Qadın Hüquqları

COVID-19 pandemiyası mövcud bərabərsizliklərin dərinləşməsinə, sosial, siyasi və iqtisadi sistemlərdəki çatışmazlıqların daha qabarıq olmasına və epidemiyanın təsirlərinin daha dərindən hiss olunmasına səbəb olur (Headquarters, 2020). COVID-19 yayıldığı gündən bəri, gələn məlumatlar və hesabatlar qadın və qızlara qarşı bütün növ şiddətlərin, xüsusən də məişət zorakılığının şiddətləndiyini göstərdi. Bu, COVID-19 böhranı arasında böyüyən Kölgə Pandemiyasıdır (UN, 2020) və qadınların...

Fevral 22, 2021Fevral 22, 2021by
COVID-19 və Sosial Demokratik Kapitalizmin yüksəlişi
Yazı

COVID-19 və Sosial Demokratik Kapitalizmin yüksəlişi

COVID-19 və Sosial Demokratik Kapitalizmin yüksəlişi Şəki – Zaqatala Bölgəsi İşsizlik Analizi Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, işgüzar gəlir itkilərinin (gəlir dəstək tədbirləri nəzərə alınmadan əvvəl), 2020-ci ilin ilk üç rübü ərzində (2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə) yüzdə 10,7 səviyyəsində və ya 3,5 trilyon ABŞ dolları həcmində azaldığını göstərir. Bu həcm, 2019-cu ilin ilk üç rübü...

Yanvar 29, 2021Yanvar 29, 2021by
Covid-19 Pandemiyasının İqtisadi Təsiri
Yazı

Covid-19 Pandemiyasının İqtisadi Təsiri

COVID-19 pandemiyasının ilkin təsiri iqtisadiyyata birbaşa tədarük zərbəsi kimi görünür. Demək olar ki, bütün bölgələrdə müəssisələrin və məktəblərin bağlanması, səyahət qadağaları, ciddi fiziki uzaqlaşdırma tədbirləri və karantinlər mövcuddur. Bu məhdudiyyətlər iqtisadi baxımdan məşğulluğun azalması kimi qiymətləndirilir. Pandemiya nəticəsində ölkələr üzrə turizm və qonaqpərvərlik, aviasiya, neft və qaz, istehlak məhsulları və yarımkeçirici sənaye sahələri də daxil...

Yanvar 26, 2021Yanvar 26, 2021by
Rayonlarda sosial sahibkarlığın inkişafına dair icmal
Yazı

Rayonlarda sosial sahibkarlığın inkişafına dair icmal

“Uluçay” SİİM bir beyin mərkəzi olaraq, sosial sahibkarlıqla bağlı mövzuya yenidən müraciət edib, əhalinin bu sahə üzrə məlumatlılıq və maraq səviyyəsini artırmağı hədəfləmişdir. Çünki, ölkəmizdə iqtisadi və sosial sahələrdə müsbətə doğru yüksələn dinamika, artıq sosial sahibkarlığın da əhəmiyyətini artırır. Sosial sahibkarlığın ideya və dəyərlərini daha dərindən öyrənməyə, ölkəmizdə bu sahənin hərtərəfli inkişafına dəstək verərək, fəaliyyətində...

Yanvar 14, 2020Yanvar 14, 2020by
Gənclər arasında işsizlik və onun yaratdığı fəsadlar
Yazı

Gənclər arasında işsizlik və onun yaratdığı fəsadlar

Bütün dünyada gənclər arasında işsizlik qlobal problem olaraq qalmaqdadır. Gənclər iqtisadi fəal əhalinin nüvəsini təşkil etdiyindən, onların işlə təmin olunması, bütün dövlətlər üçün ən aktual məsələlərən biridir. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün ölkələrdə həmişə müəyyən qədər işsiz gənclər olub və olacaqdır, çünki, ideal əmək bazarında əmək haqqları, əməyin təklif həcmi ilə əməyin tələb həddini tarazlaşdırır.

Noyabr 22, 2019Noyabr 22, 2019by
  • 1
  • 2