COVID-19 pandemiyası mövcud bərabərsizliklərin dərinləşməsinə, sosial, siyasi və iqtisadi sistemlərdəki çatışmazlıqların daha qabarıq olmasına və epidemiyanın təsirlərinin daha dərindən hiss olunmasına səbəb olur (Headquarters, 2020). COVID-19 yayıldığı gündən bəri, gələn məlumatlar və hesabatlar qadın və qızlara qarşı bütün növ şiddətlərin, xüsusən də məişət zorakılığının şiddətləndiyini göstərdi. Bu, COVID-19 böhranı arasında böyüyən Kölgə Pandemiyasıdır (UN, 2020) və qadınların iş həyatındakı və milli mentalitetdən qaynaqlanan cəmiyyətdəki yeri Kölgə Pandemiyasının anlanmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Ətraflı oxu ->>>