Azərbaycanda İntiharların müəyyənediciləri

Məlum olduğu kimi intiharlar müasir cəmiyyətlərin əsas probleminə çevrilmişdir. Bir çox ölkə intihar nisbətlərini azaltmaq üçün müxtəlif qanuni planlar təyin etməkdədir. Lakin, məsələ sadəcə qanun çatışmazlığı ilə əlaqəli deyil. İntiharlar sosial-iqtisadi və mədəni təsirlərin ən yüksək əksidir. Odur ki, məsələ şəxsin məhdudiyyətini aşıb ərazi və coğrafi hərəkata üz tutur. Nəticədə, bəzi xalqlar ölkənin inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq intihar siyahılarının zirvəsində yer alır. Məsələn, Dünya Əhali İcmalı statistikasına görə, Litva, Rusiya, Guyana, Cənubi Koreya və Belarus ilk 5-də yer alır.

Daha ətraflı oxu

Azərbaycan dilində oxu