Millətin əhalisi mənalı və planlı bir şəkildə istifadə edildikdə millətin sərvətidir. Sağlam zənginliyin, kapitaldan asılı olan güclü bir iqtisadiyyatla əlaqəli olduğunu nəzərə alsaq, əhali insan kapitalının və qeyri-insan kapitalının tədarükçüsü olur. İnsan kapitalı olaraq işçi qüvvəsinə, təhsillə əlaqəli texnologiyalara və yeniliklərə kömək edir. Digər tərəfdən, əhali qeyri-insan kapitalı kimi tələb və qənaət yolu ilə iqtisadi fəaliyyətə təsirlərinə görə iqtisadiyyatın açarıdır.

Ətraflı oxu ->>>