Azərbaycanda Yüksək Pensiya Yaşı Və Pensiyada Cinsi Ayrıseçkilik

Millətin əhalisi mənalı və planlı bir şəkildə istifadə edildikdə millətin sərvətidir. Sağlam zənginliyin, kapitaldan asılı olan güclü bir iqtisadiyyatla əlaqəli olduğunu nəzərə alsaq, əhali insan kapitalının və qeyri-insan kapitalının tədarükçüsü olur. İnsan kapitalı olaraq işçi qüvvəsinə, təhsillə əlaqəli texnologiyalara və yeniliklərə kömək edir. Digər tərəfdən, əhali qeyri-insan kapitalı kimi tələb və qənaət yolu ilə iqtisadi fəaliyyətə təsirlərinə görə iqtisadiyyatın açarıdır.

Daha ətraflı oxu

Azərbaycan dilində oxu