Azərbaycanda Vəkillik İnstitutu

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 61-ci maddəsində hər kəsin yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hüququ, qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda hüquqi yardımın ödənişsiz, dövlət hesabına göstərilməsi və hər kəsin səlahiyyətli dövlət orqanı tərəfindən tutulduğu, həbsə alındığı, cinayət törədilməsində ittiham olunduğu andan müdafiəçinin köməyindən istifadə etmək hüququ təsbit edilməklə, həmin hüquqların peşəkar vəkillər tərəfindən həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Araşdırmalar göstərir ki, ölkəmizdə hüquqi yardıma ehtiyacı olan insanların peşəkar və keyfiyyətli hüquqi yardım almaq imkanları məhdud səviyyədədir. Bunun da ən başlıca səbəbi vəkillik fəaliyyətinin qənaətbəxş olmamasıdır. Son illər ərzində Azərbaycanda vəkillik fəaliyyətinin vəziyyəti ilə beynəlxalq (Beynəlxalq Vəkillər Kollegiyası), yerli hüquq mütəxəssisləri və eləcə də, PHQ* (Praktik Hüquqşünaslar Qrupu) səviyyəsində müxtəlif araşdırmalardan sonra hazırladıqları hesabat və qeydlərində müəyyən iradlar bildirilməklə vəkillik institutunun hərtərəfli inkişafı üçün bir sıra təkliflər verilmişdir.

Daha ətraflı oxu