COVID-19 və Qadın Hüquqları

The COVID-19 pandemic has exacerbated existing inequalities, aggravated shortcomings in social, political, and economic systems, and deepened the epidemic’s impact (Headquarters, 2020). Since the spread of COVID-19, data and reports received, have shown that all forms of violence against women and girls, especially domestic violence, are increased. This is the Shadow Pandemic growing amid the COVID-19 crisis (UN, 2020), and the place of women in working life and a society rooted in the national mentality is significant in understanding the Shadow Pandemic.

nkişaf etməkdə olan ölkələrdə, qadın məşğulluğunun 70%-i qeyri-rəsmi iqtisadiyyatın tərkibindədir (Headquarters, 2020). Qeyri rəsmiliyin bu dərəcədə yüksəkliyi, pandemiyanın iqtisadi təsirlərini azaltma məqsədli dövlətlərin, mövcud dövr ərzindəki işdən çıxarılmanın bloklanması və bənzəri siyasətlərini təsirsiz edir. Nəticə olaraq, bir sıra ölkələrdə ilk işdən çıxarılma xidmət sektorunda, xüsusilə qadın işçilərin üstünlük təşkil etdiyi pərakəndə satış və turizm sektorlarında görülür (Headquarters, 2020).

Daha ətraflı oxu

Azərbaycan dilində oxu