COVID-19 və Qadın Hüquqları

COVID-19 pandemiyası mövcud bərabərsizliklərin dərinləşməsinə, sosial, siyasi və iqtisadi sistemlərdəki çatışmazlıqların daha qabarıq olmasına və epidemiyanın təsirlərinin daha dərindən hiss olunmasına səbəb olur (Headquarters, 2020). COVID-19 yayıldığı gündən bəri, gələn məlumatlar və hesabatlar qadın və qızlara qarşı bütün növ şiddətlərin, xüsusən də məişətzorakılığının şiddətləndiyini göstərdi. Bu, COVID-19 böhranı arasında böyüyən KölgəPandemiyasıdır (UN, 2020) və qadınların iş həyatındakı və milli mentalitetdən qaynaqlanan cəmiyyətdəki yeri Kölgə Pandemiyasının anlanmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

nkişaf etməkdə olan ölkələrdə, qadın məşğulluğunun 70%-i qeyri-rəsmi iqtisadiyyatın tərkibindədir (Headquarters, 2020). Qeyri rəsmiliyin bu dərəcədə yüksəkliyi, pandemiyanın iqtisadi təsirlərini azaltma məqsədli dövlətlərin, mövcud dövr ərzindəki işdən çıxarılmanın bloklanması və bənzəri siyasətlərini təsirsiz edir. Nəticə olaraq, bir sıra ölkələrdə ilk işdən çıxarılma xidmət sektorunda, xüsusilə qadın işçilərin üstünlük təşkil etdiyi pərakəndə satış və turizm sektorlarında görülür (Headquarters, 2020).

Daha ətraflı oxu

Azərbaycan dilində oxu