Determinants of suicide in Azerbaijan
Post

Determinants of suicide in Azerbaijan

As it is known, suicides have become the main problem of modern societies. Many countries are setting several policies to reduce the suicide rates; however, the issue does not lie in fundamental policy lack. Suicides are the peak reflections of socioeconomic and cultural backgrounds. That is why the issue exceeds the limitation of person and...

February 26, 2021February 26, 2021by
High Retirement Age and Gender Discrimination in  Retirement in Azerbaijan
Post

High Retirement Age and Gender Discrimination in Retirement in Azerbaijan

The population of the nation is the wealth of the nation when used in a meaningful and planned manner. Considering that healthy wealth depends on a strong economy, which depends on capital, the population becomes the supplier of human capital and non-human capital. As human capital, it contributes to the workforce, education-related technologies, and innovations....

February 26, 2021March 1, 2021by
Regional Socio-Economic Development in the Light of Universities’ and Ministries’ Relocation
Post

Regional Socio-Economic Development in the Light of Universities’ and Ministries’ Relocation

The structural difference in regional development between Europe and the rest of the world is linked with the history of Megapolises. As a notion, megapolis (megalopolis) comes from Isaiah Bowman’s explanation of the USA’s cities in 1942 as high-density populated great cities (Gottmann, 1957). Moreover, the notion was expanded by including the reasons for the...

February 22, 2021February 22, 2021by
Policy brief: COVID-19 and Women’s Rights
Post

Policy brief: COVID-19 and Women’s Rights

COVID-19 pandemic has exacerbated existing inequalities, aggravated shortcomings in social, political and economic systems, and deepened the impact of the epidemic (Headquarters, 2020). Since the spread of COVID-19, data and reports received have shown that all forms of violence against women and girls, especially domestic violence, are increased. This is the Shadow Pandemic growing in the...

February 22, 2021February 22, 2021by
COVID-19 and the Growth of Social-Democratic Capitalism
Post

COVID-19 and the Growth of Social-Democratic Capitalism

According to the information dated November 4, 2020, there are more than 47 million infection cases and more than 1 million deaths worldwide. For Azerbaijan these figures were published as 57,000 infection and 753 death cases.[1] Two scenarios are implemented on economic impact of COVID-19 pandemic. Under the best-case scenario, defined as a two-month travel...

January 29, 2021February 26, 2021by
Economic Impact of the Covid-19 Pandemic
Post

Economic Impact of the Covid-19 Pandemic

World Health Organization (WHO) reports more than 37 million COVID-19 infection and 1 million death cases during the period from December 30, 2019 to October 11, 2020 (WHO, 2020). For Azerbaijan, this number is confirmed as 42381 infection and 612 death cases. For the purpose of fighting the pandemic, countries take necessary public health measures...

January 26, 2021March 14, 2021by
Brief on social entrepreneurship development in regions of Azerbaijan
Post

Brief on social entrepreneurship development in regions of Azerbaijan

“Uluçay” SİİM bir beyin mərkəzi olaraq, sosial sahibkarlıqla bağlı mövzuya yenidən müraciət edib, əhalinin bu sahə üzrə məlumatlılıq və maraq səviyyəsini artırmağı hədəfləmişdir. Çünki, ölkəmizdə iqtisadi və sosial sahələrdə müsbətə doğru yüksələn dinamika, artıq sosial sahibkarlığın da əhəmiyyətini artırır. Sosial sahibkarlığın ideya və dəyərlərini daha dərindən öyrənməyə, ölkəmizdə bu sahənin hərtərəfli inkişafına dəstək verərək, fəaliyyətində...

December 28, 2019January 14, 2020by
Youth Unemployment and complications it creates
Post

Youth Unemployment and complications it creates

Bütün dünyada gənclər arasında işsizlik qlobal problem olaraq qalmaqdadır. Gənclər iqtisadi fəal əhalinin nüvəsini təşkil etdiyindən, onların işlə təmin olunması, bütün dövlətlər üçün ən aktual məsələlərən biridir. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün ölkələrdə həmişə müəyyən qədər işsiz gənclər olub və olacaqdır, çünki, ideal əmək bazarında əmək haqqları, əməyin təklif həcmi ilə əməyin tələb həddini tarazlaşdırır.

November 22, 2019November 22, 2019by
Municipality Elections in Azerbaijan – 2019
Post

Municipality Elections in Azerbaijan – 2019

Municipalities function within the limits of the territory defined by Law, as an elective, local self-government form and on the basis of equality. 2700 municipalities were created in the result of the first municipal elections held in our country on December 12, 1999. Later, 1094 municipalities were combined with others, and subsequently 1606 municipalities remained....

November 5, 2019January 14, 2020by