High Retirement Age and Gender Discrimination in  Retirement in Azerbaijan
Post

High Retirement Age and Gender Discrimination in Retirement in Azerbaijan

The population of the nation is the wealth of the nation when used in a meaningful and planned manner. Considering that healthy wealth depends on a strong economy, which depends on capital, the population becomes the supplier of human capital and non-human capital. As human capital, it contributes to the workforce, education-related technologies, and innovations....

February 26, 2021March 1, 2021by
Youth Unemployment and complications it creates
Post

Youth Unemployment and complications it creates

Bütün dünyada gənclər arasında işsizlik qlobal problem olaraq qalmaqdadır. Gənclər iqtisadi fəal əhalinin nüvəsini təşkil etdiyindən, onların işlə təmin olunması, bütün dövlətlər üçün ən aktual məsələlərən biridir. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün ölkələrdə həmişə müəyyən qədər işsiz gənclər olub və olacaqdır, çünki, ideal əmək bazarında əmək haqqları, əməyin təklif həcmi ilə əməyin tələb həddini tarazlaşdırır.

November 22, 2019November 22, 2019by