İnkişaf İmkanları

ABŞ-ın Azərbaycan Səfirliyi tərəfindən maliyyələşdirilir

İnkişaf İmkanları" layihəsi ABŞ-ın Azərbaycandakı Səfirliyi tərəfindən maliyyələşdirilir və "Uluçay" Sosial-İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi tərəfəindən icra olunur.

Layihənin əsas məqsədi Azərbaycanın 6 rayonunda fermerlər, sahibkarlar və gənclər üçün inkişaf imkanları yaratmaqdır..

Layihənin xüsusi məqsədi Azərbaycanın rayonlarında yaşayan fermerlər, sahibkarlar və gənclər üçün praktiki təlim və informasiya sessilarını keçirməkdir.