İctimai sektorda islahatlar

İctimai sektor xidmətlərinin effektivliyi və səmərəliliyi inkişaf üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Uluçay ictimai sektorda islahatları dəstəkləmək üçün xüsusi proqramlar, təbliğat kampaniyaları və siyasət araşdırmaları vasitəsilə problemlərin həlli ilə məşğul olur. Uluçay sosial və iqtisadi inkişaf, şəffaflıq, səmərəlilik və effektivlik, yaxşı idarəetmə və innovasiya ilə bağlı problemləri açıq şəkildə həll etməyə çalışır və yerli və regional kampaniyalar vasitəsilə onların reallaşdırılmasına dəstək verir.

Bir siyasət araşdırma mərkəzi kimi Uluçay yerli icma ilə yerli və regional qərar qəbul edən şəxslər və siyasətçilər arasında körpü rolunu oynayır. İctimai xidmətlərin şəffaflığını və hesabatlılığını təmin etmək üçün Uluçay həm də nəzarətçi təşkilat kimi fəaliyyət göstərir.

Uluçay həmçinin yerli, regional və beynəlxalq şəraitdə yerli hakimiyyət orqanlarına biliklərini genişləndirmək və ölkənin başqa yerlərində və xaricdə ən yaxşı təcrübələri öyrənmək üçün bacarıqların artırılması imkanları təqdim etmişdir.