Gender Bərabərliyi

Gender Bərabərliyi “Uluçay” Sosial-İqtisadi İnnovasiyalar Mərkəzinin prioritet istiqamətlərindən biridir və təşkilatın bütün layihələrində istifadə olunan elementdir. Uluçay qadınların həyatının bütün aspektlərində gender bərabərliyinə böyük əhəmiyyət verir və bu prioritetlə bağlı layihələr və tədqiqatlar həyata keçirir.
Uluçay qadınların ən həssas qrupları ilə işləyir və onların rifahı və inkişafı üçün dəstək mexanizmləri təqdim edir. Dəstək mexanizmlərinə ilk növbədə hüquqi və psixoloji yardım və biznes ideyalarına dəstək daxildir.
Hüquqi və psixoloji yardım göstərməklə Uluçay onların əsas problemlərini həll edir, qadınların cəmiyyətə inteqrasiyasına və reabilitasiyasına kömək edir. Bundan əlavə, qadınlara iş qurmağa dəstək olan əsas dəstək mexanizmlərindən biridir. Uluçay bu mexanizm vasitəsilə qadınların maddi cəhətdən müstəqil olmasına və müstəqil həyatlarına başlamağa kömək edir.
Uluçay həm də siyasət araşdırmaları yolu ilə qadın probleminə toxunur və bu mövzuda müxtəlif araşdırmalar və təhlillər aparır. Uluçay müvafiq tövsiyələri maraqlı tərəflərlə müzakirə edir və onları yerli və milli səviyyədə əsas qərar qəbul edən şəxslərə təqdim edir.

Həssas qadınlardan süjetlər