Azərbaycanın şimal-qərb regionunda keçmiş məhbuslara hüquqi yardım

Avropa İttifaqı və Avropa Şurası tərəfindən maliyyələşdirilib
  • Donorlar: Avropa İttifaqı və Avropa Şurası
  • Əhatə dairəsi: Şəki-Zaqatala İqtisadi Regionu
  • Hədəf qrupu: Keçmiş məhbusların

“Uluchay” Social-Economic Innovation Center implemented the “Provision of legal aid to ex-prisoners in Northwestern region of Azerbaijan” project funded by the European Union – Council of Europe joint Project “Further Support to the Penitentiary Reform in Azerbaijan 2” (SPERA 2).

Layihənin ümumi məqsədi Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsində yaşayan keçmiş məhbusların reabilitasiyası və cəmiyyətə reinteqrasiyası məqsədilə onların iqtisadi və sosial hüquqlarını müdafiə və təşviq etməkdən ibarətdir.

The specific objectives of the project are the followings:

  • Keçmiş məhbuslara daha yaxşı hüquqi yardım, yardım və hüquqi maarifləndirməni təmin edən mexanizm yaratmaq;
  • Regional sahibkarların və geniş ictimaiyyətin keçmiş məhbuslarla bağlı sosial stiqma barədə məlumatlılığının artırılması

For more information about the project, please contact us via email office@uluchay.org