Azərbaycanın Şəki-Zaqatala Bölgəsinin Turizm Potensialının Qiymətləndirilməsi

“Azərbaycanın Şəki-Zaqatala Bölgəsinin Turizm Potensialının Qiymətləndirilməsi” sənədi Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Beyin Mərkəzi Fondunun dəstəyi ilə “Uluçay” Sosial-İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi tərəfindən hazırlanmışdır. Bu qiymətləndirmə Şəki-Zaqatala bölgəsində turizm potensialını təhlil edir və yerli və milli hakimiyyət orqanları üçün tövsiyələri ehtiva edir. Qiymətləndirmədə turizmin iqtisadi fəaliyyət növü kimi əhəmiyyəti göstərilir və Şəki-Zaqatalanın mövcud vəziyyəti, ehtiyacları və gələcək inkişafı üçün təkliflər özündə əks etdirir.

Bu sənəd turizm operatorları və sahibkarlar ilə aparılan sorğular və yerli və regional maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmələr əsasında hazırlanıb.

Hesabatı Yüklə