As it is known, suicides have become the main problem in modern societies. Many countries are setting several policies to reduce suicide rates; however, the issue does not lie in fundamental policy lack. Suicides are the peak reflections of socioeconomic and cultural backgrounds. That is why the problem exceeds the limitation of a person and […]

The nation’s population is wealth when used in a meaningful and planned manner. Since healthy wealth depends on a solid economy, which depends on capital, the population becomes the human and non-human capital supplier. As human capital, it contributes to the workforce, education-related technologies, and innovations. On the other hand, the population is the key […]

The structural difference in regional development between Europe and the rest of the world is linked with the history of Megapolises. As a notion, a megapolis (megalopolis) comes from Isaiah Bowman’s explanation of the USA’s cities in 1942 as high-density populated great cities (Gottmann, 1957). Moreover, the notion was expanded by including the reasons for […]

The COVID-19 pandemic has exacerbated existing inequalities, aggravated shortcomings in social, political, and economic systems, and deepened the epidemic’s impact (Headquarters, 2020). Since the spread of COVID-19, data and reports received, have shown that all forms of violence against women and girls, especially domestic violence, are increased. This is the Shadow Pandemic growing amid the COVID-19 […]

According to the information dated November 4, 2020, more than 47 million infection cases and more than 1 million deaths worldwide. For Azerbaijan, these figures were published as 57,000 infections and 753 death cases.[1] Two scenarios are implemented on the economic impact of the COVID-19 pandemic. Under the best-case scenario, defined as a two-month travel […]

World Health Organization (WHO) reports more than 37 million COVID-19 infections and 1 million death cases from December 30, 2019, to October 11, 2020 (WHO, 2020). For Azerbaijan, this number is confirmed as 42381 infections and 612 death cases.To fight the pandemic, countries take necessary public health measures having a social and economic influence on […]

Note: the article is available only in the Azerbaijani language. “Uluçay” SİİM bir beyin mərkəzi olaraq, sosial sahibkarlıqla bağlı mövzuya yenidən müraciət edib, əhalinin bu sahə üzrə məlumatlılıq və maraq səviyyəsini artırmağı hədəfləmişdir. Çünki, ölkəmizdə iqtisadi və sosial sahələrdə müsbətə doğru yüksələn dinamika, artıq sosial sahibkarlığın da əhəmiyyətini artırır. Sosial sahibkarlığın ideya və dəyərlərini daha […]

Şəki şəhəri respublikamızın şimal-qərbində, dəniz səviyyəsindən 700 metr yüksəklikdə, paytaxt Bakı şəhərindən 305 km aralıda, Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub ətəklərində yerləşməklə, Azərbaycanın tarixi və mədəniyyətində çox vacib bir yer tutur. Bu şəhər qədim abidələri ilə yanaşı, təbii ipəkdən hazırlanan məhsulları, müxtəlif növ şirniyyatları, xalçaçılıq, sənətkarlıq nümunələri ilə də çox məhşur olub və bu ənənələri qoruyub saxlamışdır. […]

Note: available only in Azerbaijani language Bütün dünyada gənclər arasında işsizlik qlobal problem olaraq qalmaqdadır. Gənclər iqtisadi fəal əhalinin nüvəsini təşkil etdiyindən, onların işlə təmin olunması, bütün dövlətlər üçün ən aktual məsələlərən biridir. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün ölkələrdə həmişə müəyyən qədər işsiz gənclər olub və olacaqdır, çünki, ideal əmək bazarında əmək haqqları, əməyin təklif […]

Municipalities function within the limits of the territory defined by Law, as an elective, local self-government form and on the basis of equality. 2700 municipalities were created in the result of the first municipal elections held in our country on December 12, 1999. Later, 1094 municipalities were combined with others, and subsequently 1606 municipalities remained. […]